Stichting Zijner Majesteits Bonaire

Historie →

Welkom!

 • De Bonaire

  Heel hartelijk welkom op de website van de Stichting Zijner Majesteits Bonaire.
  Onder de verschillende hoofdstukken kunt u zien wat de Bonaire is, wat er met haar is gebeurd en wat er met haar gaat gebeuren.
  Het is een lang verhaal, maar wat wil je anders met een schip van 130 jaar oud, dat na een bloemrijk verleden een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

 • Vrijwilligers gezocht!

  Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, die de technische details van het schip willen opzoeken in boeken en andere documentatie, zodat op verantwoorde wijze het schip gereconstrueerd kan worden.

  Voor direct contact met het bestuur kan gebeld worden met het nummer van de voorzitter: 0223 - 64 25 47.

 • Donateur worden?

  U kunt donateur worden van de Stichting Vrienden van de Bonaire door 10 euro of meer per jaar over te maken naar bankrekeningnummer NL13RABO01102.35.762 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bonaire, onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres.

 • Dia-presentatie

  Er is een dia-presentatie gemaakt over de Bonaire, die vertoond kan worden aan groepen van meer dan 15 personen, tegen onkostenvergoeding. U kunt daar naar vragen op het e-mailadres van de Bonaire, stichtingbonaire@gmail.com

Voor al uw opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunt u mailen »

Contact →

↟ Top